KAKO NAROČATI ZBOROVSKE TISKOVINE

Znova opozarjamo na zadostne količine naročenih izvodov zborovskih tiskovin, saj založba začenši od vključno 29. oktobra 2017 spremenja način in količine naročanja zborovskih tiskovin:

Založba NE DOBAVLJA zborovskih tiskovin v enem (1) izvodu. Spodaj si preberite NAVODILO.

Če ne boste naročili zborovskih tiskovin v primernih količinah – žal, na vaše naročilo ne bomo odgovorili, saj menimo, da je ta razlaga na otvoritveni strani spletne predstavitve ASTRUM in na vidno izpostavljenem mestu – dovolj.

Pri založbi lahko ZBOROVSKE TISKOVINE praviloma naročite v količini nad 20 izvodov (glej t. 6.1.1).

Vokalne skupine (kvarteti, okteti ali podobno) enako lahko naročajo zborovske tiskovine v količini do 20 izvodov,

a je cena takrat višja (glej t. 6.3.2., še bolj spodaj).

Predlagamo, da not ne (do)kopirate nepooblaščeno – saj se zato lahko zgodi, da jih ne boste mogli dobiti ne pri ASTRUMu, ne v trgovini z notami. Dodatne informacije v t. 6.3.3, najbolj spodaj)

NAVODILO: V skladu z ZASP (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, člen 23 in drugo) ne dovolimo nepooblaščenega fotokopiranja pri nas izdanih notnih izdaj: potreben je nakup notnih izdaj za VSE člane pevskega zbora, za dirigenta ter instrumentaliste (če jih skladba predvideva) in posebej za člane žirij zborovskih tekmovanj in podobno.

In oprostite, ne sprejmemo naročila za en (1) izvod zborovske tiskovine z obrazložitvijo, da se želi dobiti izvod za arhiv, knjižnico, študij skladbe, ali podobno. Za veliko večino in sploh vse zborovske tiskovine v zadnjih nekaj letih imamo na spletni strani objavljene VSE notne strani tiskovine s prekrivnim logom založbe na le  nekaterih mestih. Trdimo, da je to več kot dovolj za pregled skladbe, razpone (ambitus) posameznih glasov imamo vedno objavljen na začetku zborovske skladbe, skladba se lahko na ta način temeljito pregleda, ali je primerna za vaš zbor.

6.1 Cenik in popusti za zborovske tiskovine, ki se obračuna v naslednjih stopnjah – ko kupec naroči 20 in več izvodov zborovske tiskovine:

Cena izvoda ZBOROVSKO-INSTRUMENTALNE PARTITURE

– ki vsebujejo tako zborovski, kot instrumentalni part – pri nakupu NAJMANJ 20 izvodov na naslov

Število

strani

tiskovine

Nakup

od 20 do 24 izvodov

brez popusta

Nakup

od 25-49 izvodov

10% popust

Nakup

od 50 in več izvodov

15% popust

1 stran

0,70 EUR

0,63 EUR

0,60 EUR

2 strani

1,00 EUR

0,90 EUR

0,85 EUR

4 strani

1,50 EUR

1,35 EUR

1,28 EUR

8 strani

2,00 EUR

1,80 EUR

1,70 EUR

12 strani

2,50 EUR

2,25 EUR

2,13 EUR

16 strani

3,00 EUR

2,70 EUR

2,55 EUR

20 strani

3,50 EUR

3,15 EUR

2,98 EUR

24 strani

4,00 EUR

3,60 EUR

3,40 EUR

28 strani

4,50 EUR

4,05 EUR

3,83 EUR

32 strani

5,00 EUR

4,50 EUR

4,25 EUR

36 strani

5,50 EUR

4,95 EUR

4,68 EUR

40 strani

6,00 EUR

5,40 EUR

5,10 EUR

44 strani

6,50 EUR

5,85 EUR

5,53 EUR

48 strani

7,00 EUR

6,30 EUR

5,95 EUR

Cene vsebujejo 5 % DDV.

Nakup zborovskih tiskovin nad 20 izvodov se opravi z avtomatskim naročilom,

6.2 Založba zborovske tiskovine praviloma distribuira v količini, ki zadošča za vse člane pevskega zbora ali drugega vokalnega oz. instrumentalnega ansambla. Za nakup velja načelo: kolikor članov ima skupina, toliko izvodov zborovske tiskovine (instrumentalnega parta) je potrebno naročiti.

6.3 Založba ne distribuira zborovskih tiskovin v količini, ki ne zadošča za vse člane skupine, zbora ali ansambla, kupec pa mora ob naročilu navesti za katero skupino, ansambel, zbor, orkester ali drugo izvajalsko telo naroča zborovske tiskovine. Na ta način mora biti ASTRUM d.o.o., Tržič omogočeno pridobiti podatek, koliko članov ima izvajalsko telo, za katerega se naročajo zborovske tiskovine. ASTRUM d.o.o., Tržič na ta način želi zagotoviti spoštovanje zakonskih določil glede reproduciranja avtorskih del in onemogočiti celostno ali delno nelegalno reproduciranje avtorskih del.

6.4 Zborovske tiskovine so posamezni natisi zborovskih skladb – separati. Praviloma se lahko naročajo v količinah nad 20 izvodov (glej cenik pod t. 6.1).

Pri nakupu zborovskih tiskovin do 20 izvodov (vključno 19 izvod) pa se opravi na način naročila po mailu na info@astrum.si , s tem, da kupec sporoči:

– naročniško številko (AS), avtorja in naslov skladbe z zasedbo skladbe,

– naziv / ime skupine, želi izvajati skladbo,

– število članov skupine,

– ime in priimek vodje skupine, želi izvajati skladbo.

Za nakup zborovskih tiskovin do 20 izvodov na posamezni naslov za vokalne skupine velja naslednji cenik:

Cena izvoda ZBOROVSKE TISKOVINE pri nakupu

do 20 izvodov na posamezni naslov

Število

strani

tiskovine

Nakup

od 3-5

izvodov

(+40%)

Nakup

od 6-10

izvodov

(+30%)

Nakup

od 11-15

izvodov

(+20%)

Nakup

od 16-19

izvodov

(+10%)

1 stran

0,98 EUR

0,91 EUR

0,84 EUR

0,77 EUR

2 strani

1,40 EUR

1,20 EUR

1,20 EUR

1,10 EUR

4 strani

2,10 EUR

1,95 EUR

1,80 EUR

1,65 EUR

8 strani

2,80 EUR

2,60 EUR

2,40 EUR

2,20 EUR

12 strani

3,50 EUR

3,25 EUR

3,00 EUR

2,75 EUR

16 strani

4,20 EUR

3,90 EUR

3,60 EUR

3,30 EUR

20 strani

4,90 EUR

4,55 EUR

4,20 EUR

3,85 EUR

24 strani

5,60 EUR

5,20 EUR

4,80 EUR

4,40 EUR

Cene vsebujejo 5 % DDV.

6.5 Ko zborovske tiskovine naročajo vokalne skupine do 20 pevcev se v praksi pogosto pojavljajo poskusi, da kupec naroči zborovsko tiskovino za npr. oktet (8 pevcev), nato pa se ta ista naročena-dostavljena-in-kupljena skladba izvaja s pevskimi zbori nad 20 pevcev na način, da se manjkajoče tiskovine NELEGALNO dokopira pri izvajalcu še za vse preostale člane pevskega zbora. Slovenija, Evropa in svet so s pojavom digitalnega sveta postali majhni – take nepooblaščene prakse nelegalnega kopiranja so hitro razvidne. Če založba pri kupcu s časom zazna, da le-ta oz. zadevni posamezniki ali skupina izvaja gornja nepooblaščena dejanja (kopiranja) jim založba – njim, povezani osebi, pooblaščencu, trgovini, ali podobno – praviloma odkloni kasnejše izvršitve naročil. Naročilo potem ni možno niti preko predplačila, saj je kupec kršil zadevna določila ZASP.

6.6 Zaradi zaščite pravice reproduciranja avtorskih del ASTRUM d.o.o., Tržič tudi ne more priznati pravice nakupa zmanjšanega števila zborovskih tiskovin za sestave, ki izvajajo avtorska dela „na pamet“.

6.7 Za nakup zborovskih tiskovin za potrebe žirij in glavnih izvajalcev (pianist, dirigent, ipd.) zborovskih tekmovanj, revij ali podobnih prireditev velja načelo, da je najprej treba nakupiti zborovske tiskovine založbe ASTRUM d.o.o., Tržič za celoten ansambel, šele potem založba lahko dobavi potrebne izvode zborovskih tiskovin za člane žirij. Za nakup za člane žirij – potem, ko so bile poprej (v prejšnjih nakupih) nakupljene zborovske tiskovine za celoten pevski zbor – velja cenik, objavljen v točki 6.4.

6.8 Pri naročanju zborovskih tiskovin za OSNOVNOŠOLSKE ZBORE velja – zaradi načina petja „na pamet, brez not-za-učence“ prvih triad osnovne šole naslednje:

• v načelu se upoštevajo založbini splošni pogoji naročanja zborovskih tiskovin;

• izvodi zborovskih tiskovin za žirije zborovskih tekmovanj, revij, festivalov, ipd: založba sprejme naročilo za nakup zborovskih tiskovin za celotno število žirantov z dodanim potrebnim številom izvodov za glavne izvajalce (pianist, dirigent, instrumentalisti, ipd.) – upoštevajo  se cene iz točke 6.4 tega poglavja;

Trenutno to pravilo velja samo za državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov v Zagorju vsake dve leti.

• ocena, pri katerem naročniku založba sprejme naročilo zborovskih tiskovin iz tega podpoglavja (6.8) je v izključni pristojnosti založbe, pogoj pa je, da ima naročnik že od založbe ASTRUM dobavljene za-vse-pevce zadostne izvode zborovske tiskovine;

• najmanjši skupni znesek posameznega nakupa pri založbi znaša 10.- EUR (z DDV), a brez stroškov poštnine in pošiljanja.

6.9 Zaradi posebnih določil avtorsko-pravne narave v posameznih primerih lahko cene, navedene v prejšnjih točkah tega poglavja odstopajo in se oblikujejo posebej.

6.10 Za nakupe šolskih knjižnic, knjižnic glasbenih šol, in podobno – velja naslednje določilo: Založba ne sprejme naročila za v tem členu navedeno uporabo – ne osnovnemu naročniku, ne kasnejšim z njim povezanimi (so)naročniki – za posebne uporabe notnega gradiva, kot so npr. instrumentalne partiture, zvezki vokalne glasbe in podobno. Razlog je v nepooblaščeni prakticirani uporabi notnega gradiva takih knjižnic: en zvezek v knjižnici, vsi ostali “prosto” nepooblaščeno kopirajo iz njega. Ker je to v nasprotju z določili ZASP, založba ne more odobravati take nepooblaščene uporabe. Zato velja naslednja in podobne smiselne razlage: če želi tak naročnik naročiti npr. zvezek z vokalno glasbo (glas in klavir), ali podobno – založba sprejme nakup le za več zvezkov predvidene uporabe: 1x knjižnica, 1x ali več (glasbeni (solopevski) pedagog / pedagogi, ki poučujejo pri naročniku), 1x (solo)pevec  in 1x pianist. Razlaga za količino naročenega je na podlagi javno objavljenih podatkov uporabnika (npr. število solopevskih pedagogov in podobno) v pristojnosti založbe.

6.11 Posamezni parti ali dodatni parti za pihala, trobila, tolkala ali kateri koli sorodni instrument posamezne (orkestralne) skladbe v našem katalogu, se lahko naroči posebej, potem, ko je bil najprej nabavljen osnovni Komplet izvedbenega materiala oz. Komplet instrumentalnih partov.

6.12 Splošni popusti so izključeni, saj veljajo samo popusti iz prejšnjih odstavkov tega poglavja.

6.13 Veljajo cene in popusti na dan oddaje naročila.
V NAROČILU NAJ BODO NAVEDENI NASLEDNJI PODATKI:
NASLOV PREJEMNIKA (note in račun bosta poslana v ovojnici, naslov prejemnika bo na na kuverti):
Ime in priimek / ali društvo:
Ulica ter hišna številka
Poštna številka in kraj:
PODATKI ZA RAČUN:
Ime in priimek / ali društvo:
Ulica ter hišna številka
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
NAVEDBA ZBORA / IZVAJALCA SKLADBE:
— Prosimo vas, da ob VSAKEM naročilu zapišete navedene podatke, ne pa da dobimo navedbo naročnika, kot “naročamo, na naše društvo, enako, kot zadnjič” ali pa “saj imate naše podatke” in podobno.
Naročniki spreminjajo naslove, predsednike, podatke … in mi res ne moremo ugotavljati, katerega naročnika si predstavljate, da naroča.

Dodaj odgovor