ASTRUM katalog / ASTRUM Music Publications Catalogue

Tu je objavljen Delni* seznam in cenik notnih izdaj glasbene založbe ASTRUM: 19_SEZNAM izdaj zalozbe ASTRUM__net

Here a Partial* ASTRUM Music Publications Price List is published: 19_SEZNAM izdaj zalozbe ASTRUM__net

* ta seznam vsebuje približno 30% skladb celotnega kataloga. Za ostale skladbe nas kontaktirajte na info@astrum.si / this list contains editions of about 30% of the entire catalog. For other editions unlisted please contact us at: info@astrum.si .

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 Tržič. T: 04/5925800 F.: 04/5925801 • E: info@astrum.si • W: www.astrum.si / začasna spletna stran: www.astrum-music.com

ASTRUM Music Publications, Cankarjeva 7, SI-4290 Tržič, SLOVENIA-EUROPE
T: +386 (04) 59 25 800 F.: +386 (04) 59 25 801 • E: info@astrum.si • W: www.astrum.si / temporary webpage: www.astrum-music.com

ASTRUM glasbena založba v jeseni 2019 postavlja spletno stran www.astrum.si na novo. Ker bo v tem mesecu prihajalo do prekinitev dostopa spletne strani imamo za neprekinjen kontakt s kupci postavljeno rezervno spletno stran www.astrum-music.com ,
preko katere lahko komunicirate z nami – napišete nam pa lahko naročilo na info@astrum.si .
Opravičujemo se vam za trenutne neprijetnosti pri naročanju skladb v jeseni 2019.

In autumn 2019, the ASTRUM Music Publications is relaunching our website www.astrum.si. Because this month will result in interruptions of access to the website, we have established additional website for continuous contact with customers at www.astrum-music.com, through which you can communicate with us – you can write us an order at info@astrum.si.
We apologize for inconveniences when ordering ASTRUM Music Publications editions in autumn 2019.